fbpx

Grupa OPEC kartel producentów ropy naftowej i jego historia

Iran sprzeciwia się tej umowie, ponieważ wtedy Arabia Saudyjska i Rosja zdominują organizację. Rosja jest drugim co do wielkości perspektywy na czwarty kwartał 2018 eksporterem ropy naftowej na świecie po Arabii Saudyjskiej. Nadal pompowali ropę, wysyłając ceny spadające w 2014 roku.

Relewantność organizacji przypada jednak na okres globalnego kryzysu naftowego i lata siedemdziesiąte (głównie 1973 – 1974). To wówczas organizacja wielokrotnie podwyższała światowe ceny ropy. Szefem „Stałego sekretariatu”, czyli Sekretarzem Generalnym Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową jest w tej chwili (od 2016 roku) Nigeryjczyk, Mohammad Barkindo. Wielu członków spoza OPEC również dobrowolnie dostosowuje swoją produkcję ropy naftowej w odpowiedzi na decyzje OPEC. Tymi współpracującymi członkami spoza OPEC są Meksyk, Norwegia, Oman i Rosja.

W 2015 roku największymi producentami ropy były Arabia Saudyjska i Irak, a największymi importerami Stany Zjednoczone i Europa. Ważnym wydarzeniem było embargo Arabii Saudyjskiej na eksport ropy do USA w 1973 roku. W obecnych czasach, bez ropy naftowej nie może funkcjonować nowoczesna gospodarka.

Zwyżki cen ropy naftowej przed spotkaniem OPEC+. Cena złota znów przy tegorocznych maksimach

Jednak wielu członków nie było przez cały czas w organizacji OPEC. Jednym z najbardziej niezdecydowany był Ekwador, który zawiesił członkostwo w organizacji w grudniu 1992 roku. Jednak kiedy ceny ropy gwałtownie wzrosły, w październiku 2007 roku kraj ponownie reaktywował członkostwo. Po niecałych 13 latach z dniem 1 stycznia 2020 roku Ekwador wycofał się z członkostwa w organizacji. Również Indonezja wiele razy zmieniała swój status w organizacji. Niskie ceny ropy w 2009 roku skłoniły Indonezję do zawieszenia członkostwa, jednak po 7 latach ponownie dołączyła do OPEC.

Nieustanne konflikty doprowadziły w końcu do wprowadzenia całkowitego bojkotu gospodarczego Izraela ze strony Ligi Państw Arabskich, zrzeszającej kraje wywodzące się z jednego kręgu kulturowego i wyznaniowego. W 1973 roku Arabia Saudyjska zdecydowała o zablokowaniu eksportu ropy naftowej do państw wspierających Izrael (w tym do Stanów Zjednoczonych), co zyskało poparcie organizacji OPEC. W odpowiedzi na krytykę, kraje OPEC konsekwentnie twierdzą, że ich działania mają na celu zapewnienie stabilnego i sprawiedliwego rynku zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Dodatkowo, organizacja podjęła kroki w celu poprawy jej przejrzystości, jak chociażby publikowanie regularnych raportów na temat swoich działań i podejmowanych decyzji. OPEC+ to grupa krajów spoza OPEC, które eksportują ropę naftową.

OPEC stara się utrzymać ceny ropy naftowej na stałym poziomie, aby zapewnić stabilność i wzrost gospodarczy. Opec Co To jest jednym z najbardziej znanych i brokerzy forex cła i kosztów wyjaśnił wpływowych sojuszy gospodarczych na świecie. Składa się z 15 państw członkowskich i jest zainteresowany kształtowaniem cen ropy naftowej na całym świecie.

Czas wewnątrz organizacji nie trwał długo ponieważ już po 10 miesiącach Indonezja zdecydowała się ponownie zawiesić członkostwo w OPEC. W latach 1995 – 2016 w spotkaniach organizacji nie uczestniczył w spotkaniach kartelu. Bez OPEC poszczególne kraje eksportujące ropę naftową pompowałyby jak najwięcej, aby zmaksymalizować dochody krajowe. Konkurując ze sobą, doprowadziłyby one do jeszcze niższych cen. Kraje OPEC o wiele szybciej wyczerpałyby swoje najcenniejsze zasoby. Zamiast tego członkowie OPEC zgadzają się produkować tylko tyle, aby utrzymać wysoką cenę dla wszystkich członków.

  • Nie dotyczy to tylko branży naftowej (upstream, downstream), ale także wyników branży lotniczej czy logistycznej.
  • Zamykanie obiektów mogłoby fizycznie uszkodzić instalacje naftowe, a nawet same pola.
  • Siedziba OPEC mieści się w Wiedniu, a funkcję Sekretarza Generalnego od 2016 roku pełni Mohammad Barkindo.
  • Kraje te zdały sobie sprawę, że mają zasoby nieodnawialne.

Z jednej strony uważa się, że Opec Co To jest konieczny do utrzymania stabilnych cen ropy naftowej. Z drugiej strony wielu ludzi uważa, że Opec Co To przyczynia się do wzrostu cen paliw i wpływa na światową gospodarkę. Gdy ceny są wyższe niż 80 dolarów za baryłkę, inne kraje mają zachętę do wiercenia droższych pól naftowych. Oczywiście, gdy ceny ropy zbliżyły się do 100 dolarów za baryłkę, Kanada zaczęła opłacalnie odkrywać swoje złoża ropy łupkowej.

Tłumaczymy co może w końcu ustabilizować spadające ceny ropy naftowej

Podstawowym sposobem podejmowania decyzji jest konsensus wypracowany z użyciem charakterystycznej dla OECD metody nacisku równych siebie (peer pressure). Indonezja wstąpiła do OPEC w 1962 i pozostawała w organizacji do 2008 rok. Ponownie wstąpiła w styczniu 2016, ale po upływie zaledwie 10 miesięcy zawiesiła swoje członkostwo. Powodem był fakt, że Indonezja z eksportera stała się importerem ropy i nie była w stanie wywiązać się z narzuconych przez OPEC poziomów eksportu.

Notowania ceny ropy naftowej na wzrostowej fali. Scenariusze rynku czarnego złota

Ropy i energii z członków OPEC spotykają się co najmniej dwa razy w roku, aby koordynować swoją politykę produkcji ropy naftowej. Każdy kraj członkowski przestrzega systemu honorowego, w którym każdy zgadza się produkować określoną kwotę. Jeśli naród skończy produkować więcej, nie ma sankcji ani kary.

Dalszy ciąg zniżek notowań ropy naftowej. Cena srebra w konsolidacji

Określiłaby ona poziom produkcji wśród wszystkich 24 członków. Razem produkują prawie połowę światowej produkcji ropy naftowej. Pomimo swojej mocy OPEC nie może całkowicie kontrolować ceny ropy. W niektórych krajach dodatkowe podatki są nakładane na benzynę i inne produkty końcowe na bazie ropy naftowej w celu promowania ochrony środowiska.

To spowodowało, że Stany Zjednoczone zaczęły borykać się z problemem braku paliwa na stacjach benzynowych. Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy. Niewątpliwie organizacja spotyka się z dużą ilością krytyki i kontrowersji, ale należy zrozumieć, że OPEC jest organizacją polityczną i jest pod wpływem sytuacji politycznych i gospodarczych na świecie. Ponadto, istnieją pewne kontrowersje wokół OPEC, takie jak oskarżenia, że niektóre kraje członkowskie nie przestrzegają swoich kwot produkcyjnych.

OPEC jest jedną z najbardziej znanych organizacji międzynarodowych. Kojarzy się z organizacją zrzeszającą kraje wydobywające ropę naftową. Prawdą jest natomiast, dow jones industrial average falls do 17 300 pomoc techniczna że organizacja przypomina w swoim działaniu kartel. Dla przypomnienia kartel to porozumienie albo praktyki uzgodnione przez minimum dwóch konkurentów.

Jest więc to Organizację Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Organizacja powstała w celu ochrony interesu państw arabskich. OAPEC powstał w 1968 roku i jej siedziba mieści się w Kuwejcie. OPEC nie zgięł mięśni aż do embarga naftowego z 1973 roku.

Większe od oczekiwanych redukcja wydobycia ropy naftowej może spowodować wzrost cen. Z kolei brak porozumienia odnośnie limitów wydobycia może spowodować gwałtowną przecenę tego surowca energetycznego. Działania kartelu mogą mieć przełożenie na ceny ropy naftowej.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

×